Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

apel szkolny – grudzień

W piątek 10 grudnia spotkaliśmy się na apelu szkolnym:

Rozpoczęcie hymnem szkolnym Samorząd Szkolny: zbieranie pieniędzy
dla potrzebujących dzieci podczas
finału akcji Góra Grosza
apel002 apel026
Klasy 2/4 i ZRWB: relacja z występów
podczas Teatraliów-Ursynaliów
Pani Dorota: relacja z Dnia Sportu
apel040 apel055
Gazetka szkolna: Rozwiązanie konkursu
„Najładniejsze Drzwi Klasy”
Gazetka szkolna: rozwiązanie
konkursu „Kto to taki”
apel074 apel085
Pani Ewa: zaproszenie do współpracy
polsko-niemieckiej
apel111

zdjęcia: Karolina Dębkowska, Małgorzata Staniak-Pracz
opr. Urszula Fila