Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Góra Grosza 2010

Akcję Góra Grosza, podczas której zbieraliśmy pieniądze dla potrzebujących dzieci koordynował tradycyjnie Samorząd Szkolny. Finał miał miejsce podczas apelu szkolnego w piątek 10 grudnia. Ile zebraliśmy – informacja wkrótce, na razie trwa liczenie.