Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Konkurs Najładniejsze Drzwi Klasy

Organizatorem konkursu na Najładniejsze Drzwi Klasy jest gazetka szkolna. Tegoroczną edycję wygrały ex aequo klasy: 3/4a ze szkoły podstawowej i 3 gimnazjum. Na drugim miejscu uplasowała się klasa 2/4 szkoły podstawowej, a trzecie zdobyła klasa 1c gimnazjum. Gratulujemy pomysłowości!

miejsce 1
klasa 3/4 szkoła podstawowa

miejsce 1
klasa 3 gimnazjum

3-43 GIM

miejsce 2
klasa 2/4 szkoła podstawowa

miejsce 3
klasa 1c gimnazjum

2-41C GIM

miejsce 4
klasa 1b gimnazjum

miejsce 4
ZRW A
1B gimZRW A
miejsce 5
klasa 1b szkoła podstawowa
miejsce 6
klasa SSPdP
1BSSPdP
miejsce 7
klasa 1a szkoła podstawowa
miejsce 7
klasa 1a gimnazjum
miejsce 7
ZRW B
1a1A GIMZRW B
miejsce 8
klasa 2b szkoła podstawowa
miejsce 8
klasa 5a szkoła podstawowa
2B5a

punkty zdobyte przez klasę

klasa1a1b2b2/43/4
a
5a1a
gim
1b
gim
1c
gim
3
gim
SSPPZRW
A
ZRW
B
1a213
1b312
2b123
2/4312
3/4a223
5a132
1a gim321
1b gim123
1c gim321
3 gim231
SSPP132
ZRWA213
ZRWB132
suma24112141271014372
miejsce7582187431647

Każda klasa oceniała wszystkie drzwi poza swoimi, przyznając trzy miejsca punktowane: 1 miejsce – 3 pkt., 2 miejsce – 2 pkt., 3 miejsce – 1 pkt.

opr. Urszula Fila