Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Konkurs Najładniejsze Drzwi Klasy

Organizatorem konkursu na Najładniejsze Drzwi Klasy jest gazetka szkolna. Tegoroczną edycję wygrały ex aequo klasy: 3/4a ze szkoły podstawowej i 3 gimnazjum. Na drugim miejscu uplasowała się klasa 2/4 szkoły podstawowej, a trzecie zdobyła klasa 1c gimnazjum. Gratulujemy pomysłowości!

miejsce 1
klasa 3/4 szkoła podstawowa

miejsce 1
klasa 3 gimnazjum

3-4 3 GIM

miejsce 2
klasa 2/4 szkoła podstawowa

miejsce 3
klasa 1c gimnazjum

2-4 1C GIM

miejsce 4
klasa 1b gimnazjum

miejsce 4
ZRW A
1B gim ZRW A
miejsce 5
klasa 1b szkoła podstawowa
miejsce 6
klasa SSPdP
1B SSPdP
miejsce 7
klasa 1a szkoła podstawowa
miejsce 7
klasa 1a gimnazjum
miejsce 7
ZRW B
1a 1A GIM ZRW B
miejsce 8
klasa 2b szkoła podstawowa
miejsce 8
klasa 5a szkoła podstawowa
2B 5a

punkty zdobyte przez klasę

klasa 1a 1b 2b 2/4 3/4
a
5a 1a
gim
1b
gim
1c
gim
3
gim
SSPP ZRW
A
ZRW
B
1a 2 1 3
1b 3 1 2
2b 1 2 3
2/4 3 1 2
3/4a 2 2 3
5a 1 3 2
1a gim 3 2 1
1b gim 1 2 3
1c gim 3 2 1
3 gim 2 3 1
SSPP 1 3 2
ZRWA 2 1 3
ZRWB 1 3 2
suma 2 4 1 12 14 1 2 7 10 14 3 7 2
miejsce 7 5 8 2 1 8 7 4 3 1 6 4 7

Każda klasa oceniała wszystkie drzwi poza swoimi, przyznając trzy miejsca punktowane: 1 miejsce – 3 pkt., 2 miejsce – 2 pkt., 3 miejsce – 1 pkt.

opr. Urszula Fila