Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

protokół

PROTOKÓŁ z dn. 21.IV.2010r.OBRAD KOMISJI DOT. KONKURSU PLASTYCZNEGO: 

  „KIEDY  WIOSNA SZALEJE, KAŻDY DZIECIAK SIĘ ŚMIEJE”
Komisja w składzie: Katarzyna M. Kullmann, Anna Musiałek, Krystyna Nyc-Gepchard, Katarzyna Rudzińska, ustaliła:
W Konkursie wzięło udział 7 klas zespołu Szkół przy FPLN:
1) Klasa III A i Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy – praca pt.: „WIOSENNE OKNO”;
2) Klasa III B – praca pt.: „WIOSENNE CZARY”;
3) Klasa VB i Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy – praca pt.: ”WIOSENNE OKNO”;
4) Klasa VI A – praca pt.: „ŁĄKA TĘTNIĄCA ŻYCIEM”;
5) Klasa I GIMNAZJUM – praca pt.: „NASZA WIOSNA”;
6) Klasa II GIMNAZJUM – praca bez tytułu;
7) SSPdP – praca pt.: „ MAKIETA WIOSENNA”.

Wszystkim bardzo dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie. Stworzyliście piękne i oryginalne dzieła, speł-niające cele i kryteria Konkursu. Stworzyliście prace, które wywarły na nas duże wrażenie.
Za zajęcie 3 pierwszych miejsc klasy otrzymują książki wspomagające i inspirujące w pracy twórczej, dyplo-my, kolorowanki, owoce, niespodziankę oraz kwiaty. Pozostałe klasy otrzymują dyplomy i nagrody pociesze-nia: kolorowanki, niespodziankę, farby i owoce. Komisja postanowiła też podarować klasom, które nie wzięły
z różnych względów udziału w Konkursie, owoce, aby zachęcić je do udziału w kolejnej edycji Konkursu.
Wręczając nagrody główne, wyrażamy nadzieję, że zwycięzcy będą się dzielili otrzymanymi książkami ze wszystkimi klasami Szkoły.
Pragniemy także dodać, że:
– nagrody ufundowała dla Was Szkoła, za co serdecznie dziękujemy;
– zdjęcia złożonych do konkursu prac będą na stałe prezentowane na stronie internetowej Szkoły: PRACO-WNI PLASTYCZNEJ oraz AKTUALNOŚCIACH, razem z niniejszym protokółem;
– wystawa prac konkursowych będzie prezentowana w hollu Szkoły przez tydzień (do dn. 5.V. b.r.);
Przypominamy także, że zwycięzca Konkursu weźmie udział w obradach Komisji podczas oceniania prac w kolejnym Konkursie z cyklu: PORY ROKU.
Po burzliwych naradach Komisja wytypowała następujących zwycięzców:
I miejsce zajmuje Kl. VI A za dzieło pt.: ”ŁĄKA TĘTNIĄCA ŻYCIEM”. Wasza praca zwiera absolutnie wszystkie aspekty zawarte w celach i kryteriach oceny. Wasz obraz pozwala podejrzeć świat roślin i zwie-rząt nie tylko w czasie wielkiego przebudzenia wiosennego i radosnego witania świata po długiej zimie, ale także poczuć zapachy wiosny – bowiem praca dzięki zastosowaniu olejków zapachowych, wydziela aromaty pozwalające wyobrazić sobie, że znajdujemy się na łące i wdychamy zapachy rosnących na niej ziół i kwiatów.
Słychać też niemal szmer skrzydełek pszczół uwijających się pośród rozkwitających roślin i szum delikatne-go wiaterku. Sposób umocowania niektórych elementów w obrazie pozwolił też na stworzenie efektów trój-wymiarowości w wybranych miejscach. Uwagę przyciągają zwisający z pajęczyny pająk i pełzająca stonoga.
Dziękujemy Wam i Waszym opiekunkom za dostarczenie tylu pozytywnych wrażeń .
II miejsce zajmuje I Klasa Gimnazjum za dzieło pt.: ”NASZA WIOSNA”. Wasza praca zawiera większość elementów opisanych w celach i kryteriach oceny. Do wykonania pracy użyliście wielu ciekawych elementów, np.: makarony. Bardzo spodobał się Komisji pomysł umieszczenia takich elementów, jak puchate obłoczki wykonane z waty, które pomogły w stworzeniu wrażenia przestrzenności. Całość jest radosna i ciep-ła w odbiorze.
Komisja dziękuje Wam i Waszym Paniom za to, że mogłyśmy  pobujać w obłokach na wiosennym niebie .
III miejsce zajmuje SSPdP za dzieło pt.: ”MAKIETA WIOSENNA”. Przy wyborze tej pracy nie było wątpli-wości. Oprócz tego, że spełnia ona cele i kryteria oceny, to wykorzystaliście ciekawą technikę stwarzając, jako jedyni, piękną makietę pełną wiosennych elementów. Wykorzystaliście też materiały, które zapewne trafiłyby do kosza. Wasza praca zawiera więc także aspekt ekologiczny, a to ma ogromne znaczenie dla otaczającej nas przyrody. Komisji spodobał się także humorystyczny element Waszej pracy-jest nim dro- gowska z napisem SSPdP, który chyba sugeruje, że to właśnie w Waszej klasie na dobre zawitała wiosna!
Dziękujemy Wami i Waszym opiekunom za uśmiech radości, jaki wywołała na naszych twarzach Wasza makieta!

 

Komisja w składzie:  Przewodnicząca – Katarzyna M.Kullmann
                     Członkinie – AnnaMusiałek, Krystyna Nyc-Gepchard, Katarzyna Rudzińska

wstecz