Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

finał konkursu

FINAŁ KONKURSU PLASTYCZNEGO
zatytułowanego
„KIEDY WIOSNA SZALEJE, KADŻY DZIECIAK SIĘ ŚMIEJE”

prace konursowe
Protokół z obrad komisji.
Laureaci i nagrody.

Fotoreportaż autorstwa M. Staniak-Pracz