Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Laureaci

I MIEJSCE

1 miejsce nagrody kon-pla

II MIEJSCE

2 miejsce nagrody kon-pla (1)

III MIEJSCE

3 miejsce nagrody kon-pla (2)

wstecz