Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

klasa 1b

18
19 Majka psami się zajmuje,
dba o nie, karmi i z nimi spaceruje.
Lubi literki i zna kolory,
To są jej największe walory.
20 Klaudia zabawy z piłką lubi bardzo,
kopie ją po boisku jak zawodnik twardo.
Ma uśmiechniętą buzię i wiele humoru,
tryska energią i ma dużo wigoru.
Pani Patrycja 17

Nasze zdjęcia!