Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

miesiące 1b

WRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPAD
WRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPAD
GRUDZIEŃSTYCZEŃLUTY
GRUDZIEŃSTYCZEŃLUTY
MARZECKWIECIEŃMAJ

MARZEC
KWIECIEŃMAJ
CZERWIECLIPIECSIERPIEŃ
CZERWIECLIPIECSIERPIEŃ