Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

miesiące 1b

WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD
WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD
GRUDZIEŃ STYCZEŃ LUTY
GRUDZIEŃ STYCZEŃ LUTY
MARZEC KWIECIEŃ MAJ

MARZEC
KWIECIEŃ MAJ
CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ
CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ