Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Marzec

Tydzień Kamili

28luty 1 2 3 4 5 6

Tydzień „Wirusa”

7 8 9 10 11 12 13

Tydzień Zosi

14 15 16 17 18 19 20

Tydzień Stefana

21 22 23 24 25

W klasie
zamiast
na
spacerze

26 27

Tydzień Olka

28 29 30

Z życia
klasy

31 zero zero

powrót