Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

listopad

klon01klon02klon03klon04klon05klon06klon07
klon08klon09klon10klon11klon12klon13klon14
klon15klon16klon17klon18klon19klon20klon21
klon22klon23klon24klon25klon26klon27klon28
klon29klon30

powrót