Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

listopad

klon01 klon02 klon03 klon04 klon05 klon06 klon07
klon08 klon09 klon10 klon11 klon12 klon13 klon14
klon15 klon16 klon17 klon18 klon19 klon20 klon21
klon22 klon23 klon24 klon25 klon26 klon27 klon28
klon29 klon30

powrót