Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

17 listopada

Zosia wyjechała, Kama poszła do lekarza, Olek zachorował a Kuba nie przyjechał z powodu awarii prądu.

Tym sposobem na koncert akordeonowy w Bielańskim Ośrodku Edukacji Kulturalnej pojechał tylko Stefek.

SZKOOOODA, bo było super!