Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

KONKURS PANI MONIKA PYTA

W 3 numerze gazetki szkolnej ogłoszono konkurs „Pani Monika pyta”. Podczas apelu 29 stycznia pani Monika wręczyła nagrody za rozwiązania zadań Ewie, Piotrowi, Julce i Pawłowi z klasy 5a, a także ich wychowawczyni pani Asi za motywowanie do udziału w konkursie!

Czekamy na kolejne edycje konkursu:)