Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

pieczątki

W ramach praktyki zawodowej Piotr miał za zadanie zamówienie i zakup pieczątek. Niestety sklep nie miał podjazdu, Piotr nie zraził się i dokonał zakupu na ulicy.

powrót