Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Palma Wielkanocna

palma1palma2palma3
 Palma klasy V B Palma klasy IV B Palma zespołu R-W A
palma4palma5palma6
 Palma klasy V A Palma Antoniego KulickiegoPalma klasy I/II B

powrót