Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

zajęcia plastyczne

Kasia K Nazywam się Katarzyna Maria Kullmann. Z zawodu jestem magistrem sztuki oraz artystą plastykiem.
Od roku 2005 prowadzę zajęcia plastyczne z dziećmi w warszawskiej Szkole Podstawowej Niepublicznej przy FPLN, mieszczącej się obecnie  przy ul. Zgrupowania AK ”Kampinos” 4. Cele, jakie wyznaczyłam sobie, zakładając Studio Technik Plastycznych w 1994 roku, realizuję również podczas pracy z dziećmi w Szkole. Ilustracją  naszych wspólnych  dokonań są przykładowe zdjęcia prac plastycznych dzieci, do obejrzenia  których serdecznie  Państwa zapraszam na stronie www szkoły. Cyklicznie odbywają się także wystawy wewnątrz szkolne – prace, które wykonujemy podczas zajęć plastycznych eksponujemy na bieżąco na I p. szkoły.
W roku szkolnym 2009/10 prowadzę sztukę w klasach: IIb; IIIb; Vb; VIb; I i II Gimnazjum oraz w SSPP.
kasia

W pracowni plastycznej zawsze jest wesoło
Kolorowe kredki, farby chętnie idą w ruch,
Paluszkami i pędzlami piękny obraz
Wszystkie nasze dzieci wyczarują wnet.
Ugniatamy dłońmi, tworząc tajemnicze rzeźby,
Wycinamy nożyczkami, by wykleić wymyślony wzór.
I grafiki też powstają, które potem odbijamy,
I kilimy z kawałeczków tkanin w całość pozszywane.
Można by wymieniać jeszcze baaaardzo długo,
Jak powstają wszystkie wyjątkowe prace,
Więc serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy –
Odwiedzajcie w necie szkolną Virtual Gallery of Art.

Zdjęcia prac dzieci umieściłam w 4 folderach odpowiadających działom sztuki. Są to zatem: malarstwo, grafika, rzeźba, sztuka użytkowa. W każdym z nich możecie Państwo znaleźć prace wykonane w różnorodnych technikach,
np. : rysunek kredkami, tempera, linoryt, płaskorzeźba.
Razem z dziećmi życzę miłych wrażeń podczas oglądania prezentowanych prac!
motylki

Studio Technik Plastycznych założyłam w 1994 roku. To prywatna pracownia artystyczna skupiająca dzieci i młodzież,
Zajęcia w Studio mają głównie na celu rozwijanie postawy twórczej i wyobraźni, a liczne techniki plastyczne, które wykorzystuję podczas zajęć, stanowią doskonały czynnik stymulujący wszechstronny rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży, wpływają na ich ekspresję, pomagają im zdobywać nowe i ciekawe doświadczenia, dają też możliwości głębszej wypowiedzi. Od 1998r. organizuję integracyjne warsztaty plastyczne dla dzieci niepełnosprawnych, w których uczestniczą także dzieci ze Studio. Warsztaty są częścią mojego programu, którego najważniejszymi celami są m.in.: szeroko rozumiana integracja, tolerancja, burzenie schematów i uwrażliwianie społeczne. Od 1995 roku organizuję wernisaże i wystawy będące prezentacją twórczości moich podopiecznych oraz prac wykonanych podczas warsztatów. Uroczyste otwarcie ekspozycji łączę z aukcjami obrazów dzieci ze Studio i zabawami fantowymi, zaś dochód przekazujemy dzieciom potrzebującym wsparcia. Działania te wspierane są przez licznych sponsorów, przyjaciół dzieci i Studio, a także przez same dzieci z pracowni oraz ich rodziców.

plastyka

logo-kasia STUDIO TECHNIK PLASTYCZNYCH
Katarzyny Marii Kullmann
tel.: 0-608 581 697;  e-mail: qllkate@o2.pl
Mój adres e-mail w Szkole Podstawowej Niepublicznej przy FPLN: k.kullmann.szkolafpln@gmail.com


GALERIA PRAC

ŚWIĄTECZNE DEKORACJE

ŚLADAMI SZTUKI

KONKURSY PLASTYCZNE PORY ROKU

WYSTAWY

KIERMASZ