Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

zajęcia muzyczne

Witam na stronie zajęć muzycznych. Chciałabym przybliżyć Państwu co realizuję z dziećmi w ramach zajęć muzycznych.
Jak wiadomo muzyka stanowi siłę napędową, inspirującą  i stymulującą do działania. Wczesna edukacja muzyczno-ruchowa pobudza sfery intelektualne, które w takim stopniu nie są wykorzystywane w żadnej innej dziedzinie. Dziecko słuchając i jednocześnie wykonując w ruchu, czy w innej formie muzykę, a także tworząc ją, wyostrza percepcję słuchu, trenując koncentrację, pobudza wyobraźnię i inwencję twórczą. Muzyka wyposaża dziecko w narzędzia, które w przyszłości zagwarantują mu łatwiejsze  pozyskiwanie informacji.
A przede wszystkim aktywność muzyczno-ruchowa daje dziecku ogromną radość i satysfakcję!!!
Prowadząc zajęcia z dziećmi nigdy nie jest moim celem poprawne wykonanie dzieła, lecz ważne są dla mnie korzystne zmiany zachodzące w psychice dziecka pod wpływem muzyki.
Na zajęciach muzycznych kształcę poczucie rytmu i tempa, uwrażliwiam na zmiany dynamiki, kształcę słuch i umiejętności słuchania muzyki, stosuję ćwiczenia głosowe, uczę samodzielnego muzykowania , kształcę proste formy taneczne.
W zajęciach wykorzystuję dużo rekwizytów, aby zabawa z muzyką sprawiała dzieciakom wiele radości, często inscenizujemy piosenki , przebieramy się w stroje pasujące do danej muzyki, piosenki.
Uczę też dzieci poruszania się w przestrzeni, śpiewamy piosenki, stosuję dużo zabaw angażujących wiele zmysłów: kinestezję , słuch, wzrok, dotyk.

aktywne słuchsanie muzyki

folia

Foto Wielkanoc

IMGP3987

IMGP3994

IMGP4689

IMGP4761

Bez tytułu

Agnieszka Kulbaka