Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

archiwum

Zajęcia indywidualne

W naszej szkole uczniowie pracują w grupach, zespołach, bo ta forma, z punktu widzenia ich rozwoju, jest najkorzystniejsza. Zajęcia indywidualne zarezerwowane są dla prowadzenia zajęć wyrównawczych, kompensacyjnych, przezwyciężania indywidualnych trudności edukacyjnych poszczególnych uczniów. W naszej szkole jest kilka typów zajęć indywidualnych odnoszących się do konkretnych obszarów związanych z edukacją. Do jednych z nich należą  „Zajęcia dodatkowe” koncentrujące się na trudnościach edukacyjnych uczniów.
Poznajemy i uczymy się świata za pomocą naszych zmysłów, za pomocą emocji i w bezpośredniej własnej aktywności – działaniu. Są to warunki konieczne kształtowania się społecznych umiejętności, w tym umiejętności szkolnych. „Zajęcia dodatkowe” umożliwiają przeprowadzenie bardzo szczegółowej diagnozy dysfunkcji utrudniających uczenie się i wypracowanie planu ich przezwyciężenia . Zajęcia tego typu umożliwiają zindywidualizowanie metod i technik pracy tak, ażeby dostosować je do specyficznych  potrzeb ucznia. Bezpośredni, bliski kontakt z uczniem umożliwia wykorzystanie powstałych wzajemnych więzi do budowania motywacji do nauki, poczucia sprawstwa i świadomego uczestnictwa ucznia w pokonywaniu trudności w uczeniu się. „Zajęcia dodatkowe” bazują na metodach  sytuacyjno-zadaniowych wykorzystujących elementy zróżnicowanych metod i technik pracy w zależności od indywidualnych potrzeb ucznia. Metody te, to: wykorzystująca wielozmysłowe poznanie np. Metoda Dobrego Startu i metoda J. Afolter; metody odnoszące się do wybranych obszarów sensorycznych, np. metoda wg M. Frostig czy wypracowana w ramach własnych doświadczeń metoda usprawniania pracy oczu; oparte na nurcie kinezjologii edukacyjnej metody P. i G. Dennison i Ch. Knilla; czy wreszcie kierująca się bezpośrednim doświadczeniem metoda Gruszczyk-Kolczyńskiej usprawniająca operacyjne myślenie. Zagadki, łamigłówki, treningi zwiększające tempo czytania metodą ślizgu, ćwiczenia pamięci poprzez naukę strategii zapamiętywania, zastosowanie kolorów jako techniki ukierunkowującej spostrzeganie wzrokowe, to tylko niektóre z wykorzystywanych na tych zajęciach metod i technik pracy.

Dorota Koman