Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

sztuka

„Poprzez sztukę odkrywamy samych siebie i piękno otaczającego nas świata”. Na zajęciach ze sztuki uczymy się podstawowych technik z zakresu rysunku, malarstwa, rzeźby czy też rękodzieła artystycznego jakim jest tkactwo. Zdobywamy nowe doświadczenia wykorzystując nasze zmysły i pomysły. Staramy się pracować samodzielnie w duchu poszanowania pracy własnej i kolegów. W naszej pracy wykorzystujemy również rozwiązania multimedialne. Zapoznajemy się z twórczością wybranych artystów plastyków i zwiedzamy – oglądając na ekranie galerie, wystawy, happeningi. W przerwach wolnych od prac manualnych często wspólnie śpiewamy ulubione piosenki przy akompaniamencie instrumentów.

Jacek Grudzimski, Jędrzej Molczyk


Ułóż nasze logo (przesuń poniżej myszkę):

provided by flash-gear.com