Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

plastyczne – piątek

Na tych zajęciach jesteśmy małymi artystami, zawsze uda nam się stworzyć coś z niczego, żaden materiał u nas się nie zmarnuje. Do wykonania swoich prac wykorzystujemy: farby, plastelinę, bibułę, materiały, włóczkę, styropiany, tekturę, watę… i wiele innych.

Ewa Sawicka