Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

muzykoterapia

j0188336Muzykoterapia odbywa się w czwartek w dwóch grupach.

Prowadzą je:
pani Marta Kozłowska, pani Patrycja Główka – I grupa;
pani Ewa Sawicka i pani Dorota Tywonek – II grupa.

Na każdych zajęciach okrywamy gdzie mieszka muzyka.
Gramy na instrumentach, tańczymy, maszerujemy, klaszczemy, śpiewamy rysujemy oraz słuchamy muzycznych historii.
Mamy różne ciekawe zabawy z rekwizytami muzycznymi.
Gdy jesteśmy zmęczeni relaksujemy się przy muzyce.

Muzyka i ruch odgrywają w życiu dziecka dużą rolę , gdyż od najwcześniejszych lat odczuwa ono potrzebę ruchu, zabawy.

MUZYKOTERAPIA I

MUZYKOTERAPIA I

MUZYKOTARAPIA II

 

 

MUZYKOTERAPIA II

   

Muzykoterapia jest metodą, która ocenia poziom i reguluje wzmożone lub obniżone napięcia psychofizyczne dziecka. Uczy go technik relaksacji, koryguje zachowania nieakceptowane społecznie oraz wady postawy, uwrażliwia na otaczającą przyrodę oraz kształtuje wyobraźnię i wpływa na emocję ucznia. Metoda ta wprowadzając elementy rytmiki wspomaga poprawny sposób wypowiedzi oraz umiejętność czytania oraz liczenia. Stymuluje dziecko do aktywności poznawczej i ruchowej, redukuje lęki i niepokoje. Metoda ta aktywizuje i doskonali słuch, dotyk, wzrok, zwiększa akceptację siebie, podwyższa samoocenę dziecka. Uczy również współdziałania w grupie rówieśniczej.
Nie należy traktować formy aktywnej muzykoterapii jako okazji do rozwijania uzdolnień muzycznych. Nie jest to czas na dydaktykę, lecz terapię. Tutaj nie ma znaczenia żadna pomyłka. Radość tworzenia muzyki musi mieć znamiona relaksu, zabawy, przyjemności i całkowitego odprężenia.

  

 
Ułóż nasze logo (przesuń myszkę poniżej):

 

provided by flash-gear.com