Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

2008-2009

Na drewnoplastyce ciężko pracujemy,
Tu możemy stworzyć, co tylko zechcemy.
Aniołki, karmniki nie są dla nas żadną hecą,
Stukamy, pukamy tylko wióry lecą.

Pani Ewa i pan Michał pomagają wszystkim,
Z nimi wielkie dechy to są dla nas chłystki.
Młotki, wiertarki niestraszne są nikomu.
Jedną radę mamy:
Nie próbujcie tego sami w domu!

Ewa Oraszek