Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

zajęcia PPS

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna
– rok szkolny 2012/2013

 

 PONIEDZIAŁEK

  
 

WTOREK

 
   

 ŚRODA

   
   

 CZWARTEK

  
    

PIĄTEK

   
   słucham i mówię 

 

poprzednie lata