Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

zajęcia PPS

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna
– rok szkolny 2012/2013

 

 PONIEDZIAŁEK

   
 

WTOREK

 
     

 ŚRODA

     
     

 CZWARTEK

   
       

PIĄTEK

     
     słucham i mówię  

 

poprzednie lata