Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Miesiące

wrzesien_zr_w_b_1pazdziernik_zr_w_b_2
listopad_zr_w_b_3grudzien_zr_w_b_4
 styczen_zr_w_b_5luty_zr_w_b_0
marzec_zr_w_b_0kwiecien_zr_w_b_0
maj_zr_w_b_0czerwiec_zr_w_b_0

powrót