Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Miesiące

wrzesien_zr_w_b_1 pazdziernik_zr_w_b_0
 WRZESIEŃ  PAŹDZIERNIK
listopad_zr_w_b_0 grudzien_zr_w_b_0
 LISTOPAD  GRUDZIEŃ
styczen_zr_w_b_0 luty_zr_w_b_0
 STYCZEŃ  LUTY
marzec_zr_w_b_0 kwiecien_zr_w_b_0
 MARZEC  KWIECIEŃ
maj_zr_w_b_0 czerwiec_zr_w_b_0
 MAJ  CZERWIEC

powrót