Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Żywioł ziemia ZRWb

Wzięliśmy udział w szkolnej zabawie związanej z żywiołami. Naszym żywiołem została ziemia. W związku z tym przygotowaliśmy plakat oraz prezentację, do oglądania której żywiołowo zapraszamy.

zywiol_zrw_b_01 zywiol_zrw_b_02