Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Tutaj siedzę…

„Moja ławka, czyli tutaj siedzę.. ”

Każdy z nas ma swoje miejsce w klasie – ławkę. Każdy z nas oznaczył to miejsce swoim zdjęciem.. nawet nasze Panie oznaczyły swoje biurko, przy którym i my czasami przypadkiem usiądziemy:)

powrót