Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Szatnia…

„Moje miejsce w szatni szkolnej…”

Nasz zespół ma przydzielone miejsce w szatni. My, dodatkowo oznaczyliśmy swoje wieszaki naszymi zdjęciami. Każdy z nas dostał taki sam worek na buty – tylko w innych kolorach.

powrót