Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Powakacyjne porządki…

„Powakacyjne porządki…”

Po powrocie do szkoły, w pełni sił, wypoczęci, zabraliśmy się do sprzątania naszej klasy… bo troszkę nagromadziło się kurzy podczas wakacji.. Myliśmy klocki, zabawki, zamiataliśmy, układaliśmy w pudełkach… uff! Ale było pracy:)

powrót