Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Zeszyt prac…

„Mój zeszyt pracy”

Od tego roku szkolnego  nasze plecaki zostały zaopatrzone w dodatkowe zeszyty. Każdego tygodnia wklejamy tam zdjęcia z naszych zajęć, a Panie pomagają nam je podpisać. Zeszyty mają nam pomóc  przypominać sobie o tym, co robiliśmy danego miesiąca, utrwalać dany dzień i wydarzenia. Są także cennym źródłem informacji dla naszych rodziców – wspólnie oglądając zdjęcia, chcemy żeby wiedzieli  jak pięknie pracujemy!:)

powrót