Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Artystycznie

dotykamy…

wąchamy…

ugniatamy…

mieszamy…

czasem nawet smakujemy

zdobywamy nowe doświadczenia i świetnie się bawimy