Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

MAJ ZR-W D

PREZENTY NA DZIEŃ MATKI

RZEPKA JULIANA TUWIMA

WYJAZD NA PORANEK MUZYCZNY – MUZYKA PTASICH TRELI

SERCA NA DZIEŃ MATKI

ACH TEN BEZ

RELIGIA – STWORZENIE ŚWIATA

KALENDARZ NA MAJ

PIKNIK W KOLORZE POMARAŃCZOWYM

POWRÓT