Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

CZERWIEC ZR-W D

PREZENT OD UCZNIÓW DLA NIEDŹWIADKA HAMLEY

DZIEŃ DZIECKA Z NIEDŹWIADKIEM HAMLEY

SPACER PO STARÓWCE

ZAJĘCIA Z PANIĄ EWĄ

ZAJĘCIA Z PANIĄ AGNIESZKĄ

RELIGIA – CHRZEST DZIECKA

PORANEK MUZYCZNY

POWRÓT