Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Wrzesień

wrzesien_pr_1_zr_w_bwrzesien_pr_2_zr_w_b
wrzesien_pr_3_zr_w_bwrzesien_pr_4_zr_w_b

powrót