Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

marzec

 1-9MARZEC2016sMARZEC2016s
 11MARZEC2016s14-17MARZEC2016s
 18 MARZ4EC2016s18KULINARNE032016s

powrót