Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

klasa VIa

kama_na_stron¦Ö zosia_na_stron¦Ö
olek_na_stron¦Ö stefan_na_stron¦Ö kuba_na_stron¦Ö
WRZESIE+â PA+¦DZIERNIK LISTOPAD GRUDZIE+â
STYCZE+â LUTY MARZEC KWIECIE+â
MAJ CZERWIEC

wychowawca: Barbara Olszowy
asystent: Dorota Tywonek

Poprzednie lata