Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

7 września 2011

Na drugim bloku uczestniczyliśmy we mszy świętej rozpoczynającej nowy rok szkolny. Modliliśmy się  w niej o zdrowie dla  naszych rodziców, o cierpliwość i ciekawe pomysły dla nauczycieli i za nas samych, abyśmy mieli dużo siły na nadchodzący rok.

Dzisiaj po raz pierwszy w tym roku szkolnym mieliśmy muzykę. Na początku wszyscy przywitaliśmy się piosenką. Później rozgrzewaliśmy się  maszerując w rytm muzyki – kiedy grała, my chodziliśmy, a kiedy milkła – nieruchomieliśmy. Potem była inna zabawa: kiedy pani grała szybko – skakaliśmy i biegaliśmy, a kiedy wolno – spokojnie chodziliśmy. Bawiliśmy się też w zagadki – kiedy muzyka grała, chodziliśmy po klasie, a kiedy cichła, szybko odnajdywaliśmy przedmioty, o które pytała nas pani.  Po intensywnej zabawie wesoło zatańczyliśmy w kole „Mam chusteczkę haftowaną”. Na zakończenie narysowaliśmy w naszych zeszytach klucz wiolinowy.

powrót