Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

6 września 2011

Na dzisiejszych zajęciach rozmawialiśmy na temat wakacji. Każdy z nas opowiadał, gdzie był i co robił. Oglądaliśmy prace Huberta i Pawła, które przygotowali na konkurs „Moje wakacje”. Później oddaliśmy je pani Uli. Na drugim bloku uzupełnialiśmy nasze książki komunikacyjne i tworzyliśmy plany zajęć.

powrót