Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

29 września 2011

Dzisiaj od rana trzymaliśmy kciuki za panią Agnieszkę i jej obronę pracy magisterskiej – udało się:)

Na pierwszym bloku uczyliśmy się o nowej porze roku, jaką jest JESIEŃ, powtarzaliśmy również kolory.
Na drugim zajęciach rozmawialiśmy o Warszawie jako stolicy Polski.
Czytaliśmy legendę o „Warsie i Sawie”, żeby przygotować się na przedstawienie, na które wybraliśmy się na ostatnim bloku zajęć.

powrót