Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

27 września 2011

Dzisiaj rano rozmawialiśmy o jesieni, powtarzaliśmy informacje kalendarzowe.
Na drugim bloku mówiliśmy o Polsce –  gdzie znajdują się góry i morze.
Na ostatnim bloku była matematyka – powtarzaliśmy informacje o figurach geometrycznych i kolorach.

powrót