Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

2 września 2011

Dzisiaj na pierwszych zajęciach mówiliśmy o początku roku. Czytaliśmy wiersz i rozmawialiśmy na jego temat. Na drugim bloku mieliśmy w-f, na którym graliśmy w unihokeja i bawiliśmy się w piaskownicy. Było super.

powrót