Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

19 września 2011

Dzisiaj rozmawialiśmy o kontynentach.
Na matematyce utrwalaliśmy wiadomości o figurach geometrycznych.

powrót

http://superszkolyarchiwum.medox.pl/index.php/szkola-podstawowa/klasa-vi/wrzesien-2011/16-wrzesnia-2011