Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

14 września 2011

Dzisiaj na muzyce z panią Kariną słuchaliśmy hymnu narodowego i rysowaliśmy flagę Polski.

Potem z panią Agnieszką robiliśmy łowickie wycinanki.

powrót