Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

1 września 2011

Witaj nowy roku szkolny 2011/2012.
W klasie mamy małe zmiany!
Pani Karolina jest wychowawcą i mamy nową panią – Agnieszkę.

powrót