Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Piotr

Piotr skończył w tym roku 18 lat. Jest pełnoletni, ale nie jest zdolny do samodzielnego życia. Lubi słuchać muzyki, oglądać w TV programy detektywistyczne i przyrodnicze. Lubi jeździć na rowerze i pływać na basenie. Lubi poznawać nowe miejsca, ale najlepiej czuje się w swoim pokoju.

Informacje przygotowane przez ucznia i jego rodziców.