Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

3 stycznia 2012

Dziś utrwalaliśmy wiadomości kalendarzowe oraz rozwiązywaliśmy zadania związane z porą roku – zimą.
Mówiliśmy również o gospodarce oraz fladze Słowenii. Na koniec zajęć każde dziecko samodzielnie malowało flagę Słowenii.

powrót