Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

4 października 2011

4-tego października był Międzynarodowy Dzień Zwierząt. W naszej klasie odbyła się pogadanka na temat zwierząt hodowanych w domu. Gościliśmy również zootechnika, który przybył do nas z fretkami.
Gościnnie przybyły do nas trzy klasy, aby zobaczyć zwierzaki. Zajęcia bardzo podobały się wszystkim dzieciom.

Obejrzyj prezentację o fretkach

film zwierzaki

powrót