Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

3 października 2011

Dzisiaj odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Zwyciężył reprezentant naszej klasy – Paweł Olszewski! Od tej pory będzie Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego! Gratulacje!
Później było rozwiązanie konkursu Gazetki Szkolnej „Moje Wakacje”. Pierwsze miejsce zajął… Paweł Olszewski.

powrót