Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

18 października 2011

Dzisiaj rozmawialiśmy o bezpieczeństwie na drodze oraz przygotowaliśmy informacje o tym, co możemy zobaczyć w Łodzi.


powrót