Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

14 października 2011

14 października w Dniu Edukacji Narodowej uczniowie złożyli życzenia nauczycielom. Tego dnia obchodziliśmy Święto Szkoły. Przy tej okazji odbyło się ślubowanie uczniów pierwszych klas. Przysięgę ślubowania złożył też nowo wybrany Samorząd Uczniowski. Nasza pani Karolina otrzymała od pana Dyrektora Akt Nadania Stopnia Awansu Zawodowego Nauczyciela. Po uroczystościach odbyła się dyskoteka i słodki poczęstunek.

powrót