Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

11 października 2011

Dzisiaj rozmawialiśmy o jesieni i jej darach. Później omawialiśmy kolejne państwo – Niemcy, malowaliśmy flagę Niemiec. Potem układaliśmy figury geometryczne według wzoru.

powrót